Usluge - = IJFR DOO - NIŠ = Dobro došli =

SRB  l  ENG
Idi na sadržaj
USLUGE

NOVO U PONUDI! Izrada rodne analize rashoda i izdataka budžeta jedinica lokalnih samouprava i Finansijskih planova korisnika javnih sredstava u skladu sa zakonom o
rodnoj ravnopravnosti i u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Revizija finansijskih izveštaja jedinica lokalne samouprave

 Revizija finansijskih izveštaja privrednih društava

 Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja

 Revizija finansijskih izveštaja javnih preduzeća

 Revizija korisnika javnih sredstava

 Revizija projekata, kao i ostale usluge uveravanja i srodne usluge

 Revizija UPPR-a

 Revizija po osnovu privatizacije

 Revizija po osnovu dokapitalizacije

 Revizija specifičnih izveštavanja

 Racionalizacija budžeta jedinica lokalnih samouprava

 Interna revizija

 Interna revizija platnih institucija

 Osnivanje i izrada procedura za registraciju platnih institucija i institucija elektronskog novca

 Kontrola materijalno finansijskog poslovanja

 Finansijska analiza

 Konsultantske usluge

 Transferne cene

 Procena vrednosti imovine i kapitala

 Finansijsko savetovanje

 Poslovno savetovanje

PROJEKTI

Komparativna analiza finansijskih izveštaja u Republici Srbiji i finansijskog izveštavanja u NR Kini

Copyright © 2020 IJFR. Sva prava zadržana. Zabranjeno neovlašćeno korišćenje

  Telefon: 018/ 305 724,   Fax: 018/ 305 724
E-mail: office@ijfr.rs

        Radno vreme: Ponedeljak – Petak 7:30 - 15:30


IJFR DOO NIŠ
ul. Branka Krsmanovića 20/34, 18.000 Niš, Srbija

   PIB: 109923350          M. Broj: 21267805

Copyright © 2020 IJFR. Sva prava zadržana.
Copyright © 2020 IJFR. Sva prava zadržana. Zabranjeno neovlašćeno korišćenje
Nazad na sadržaj